آيين‌نامه‌ وسايل‌ حفاظت‌ انفرادی (فصل سوم و چهارم)

فصل‌ سوم‌ – کاسک‌ (کلاه‌ خود) ماده‌ ۱۶: کارگراني‌ که‌ مواجه‌ با خطر سقوط‌ يا پرتاب‌ شيئي‌ روي‌ سرشان‌ هستند بايد از کاسک‌ فلزي‌ استفاده‌ نمايند. ماده‌ ۱۷:  وزن‌ کاسک‌ (کلاه‌ خود) بطور کامل‌ [...]

آيين‌نامه‌ وسايل‌ حفاظت‌ فردی ( فصل اول و دوم)

تعريف‌ –  وسايل‌ حفاظت‌ انفرادي‌ عبارتند از:  لباس‌ کار – پيش‌ بند – کلاه‌ فلزي‌ (کاسک‌) – کلاه‌ کار و سربند – ماسک‌ جوشکاري‌ و عينک‌ و ساير انواع‌ ماسک‌ها – [...]

حضور در دومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات کارگاهی و ماشین ابزار

برگزاری نمایشگاه های تخصصی و تبادل اطلاعات ، دانش و فن آوری های نوین یکی از موثرترین راه های رشد توانمندی های داخلی بوده و نقش مهمی را در عرصه فعالیت های صنعتی و اقتصادی ایفا می نماید . بدیهی است [...]